Quyết định ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Dược Hà Nội - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Dược Hà Nội (17/06/2022)

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 kèm theo Quyết định số 450/QĐ-DHN ngày 17/6/2022.

Chi tiết xem file đính kèm.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: