Thông báo mở lớp đào tạo liên tục với chuyên đề "Biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ứng dụng trong sản xuất" - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo mở lớp đào tạo liên tục với chuyên đề "Biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ứng dụng trong sản xuất" (26/05/2020)

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo mở lớp đào tạo liên tục với chuyên đề "Biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ứng dụng trong sản xuất" dành cho các dược sĩ/cán bộ công tác trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe; giảng viên và nghiên cứu viên các trường đại học/cao đẳng và Viện nghiên cứu có giảng dạy và nghiên cứu liên quan tới ngành Dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

- Thời gian: 2 ngày (dự kiến khai giảng ngày 25/6/2020)

- Địa điểm: Tại Trường Đại học Dược Hà Nội

- Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 24/6/2020.

Học viên đăng ký tham dự lớp học qua điện thoại hoặc đăng ký trực tuyến theo đường link sau:

https://bitly.com.vn/XacUx

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: