Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Phân tích ca lâm sàng" từ ngày 25-28/11/2019 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Phân tích ca lâm sàng" từ ngày 25-28/11/2019 (06/11/2019)

641DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng.pdf641DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng.pdf

​Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Phân tích ca lâm sàng" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.

     - Thời gian từ 25-28/11/2019. 
     - Địa điểm:Giảng đường 12 - Trường Đại học Dược Hà Nội.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV. 641 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: