Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lịch 2018 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lịch 2018 (22/12/2017)

     ​​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo thời gian nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lịch 2018 cụ thê như sau:
     1.Thời gian nghỉ:
     - Theo quy định của Luật Lao động, Tết Dương lịch toàn thể CCVC - NLĐ được nghỉ 01 ngày - Thứ Hai (01/01/2018).
     - Các lớp học viên, sinh viên có lịch học lý thuyết, thực tập, thực tế, .... vào ngày Thứ Hai (01/01/2018): Các Bộ môn bố trí lịch giảngđạy bù
     2. Tổ chức trực và canh gác
     - Trực Giám hiệu: Ngày 01/01/2018: PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải
     - Trực bảo vệ tại 13-15 Lê Thánh Tông: Nhân viên vệ sĩ thuộc CTCP dịch vụ bảo vệ Thuận Dũng và nhân viên bảo vệ thuộc phòng TCCB Trường.
     - Trực tại Khu Nội trú 1A Thọ Lão: Nhân viên bảo vệ Ban Quan lý Khu Nội trú
     - Trực lái xe: lái xe thuộc phòng HCTH
     Chi tiết xem file đính kèm

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: