Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Ứng dụng y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" từ 12-15/12/2017 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Ứng dụng y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" từ 12-15/12/2017 (30/11/2017)

     Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
     - Thời gian từ 12-15/12/2017. 
     - Địa điểm: Phòng Hội đồng Trường ĐH Dược HN
     Chi tiết xem file đính kèm

Phòng Sau đại học

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: