Thông báo Thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo Thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 (23/11/2017)

​     ​Nhà trường thông báo mức thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

     Chi tiết xem file đính kèm

Phòng Tài chính kế toán

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: