Xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017 (21/11/2017)

​    Thực hiện Công văn số 6442/BYT-TCCB ngày 10/11/2017 của Bộ Y tế, Trường Đại học Dược Hà Nội xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017. 

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)

631DHN-TCCB Xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017.pdf631DHN-TCCB Xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017.pdf

 

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: