Dự trù mua sắm trang thiết bị và Kế hoạch cải tạo sửa chữa năm 2017 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Dự trù mua sắm trang thiết bị và Kế hoạch cải tạo sửa chữa năm 2017 (15/02/2017)

​​Để phục vụ công tác đào tạo và NCKH của Trường , phòng Quản trị xin gửi tới các bộ môn, đơn vị mẫu dự trù mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao, vật rẻ tiền mau hỏng, Văn phòng phẩm, và kế hoạch cải tạo sủa chữa năm 2017.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: