Thông báo về việc tuyển dụng Dược sĩ Đại học về làm giảng viên - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc tuyển dụng Dược sĩ Đại học về làm giảng viên (26/05/2022)

​Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cần tuyển Dược sĩ Đại học về làm giảng viên tại các đơn vị trực thuộc Trường. Thông tin chi tiết theo file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: