Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về Dược lâm sàng theo NĐ 131/NĐ-CP thức online - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về Dược lâm sàng theo NĐ 131/NĐ-CP thức online (05/04/2022)

​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về Dược lâm sàng nhằm trang bị cho các dược sĩ được phân công làm công tác dược lâm sàng tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc các kĩ năng cần thiết để đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2020. Link đăng ký tại: 

https://by.com.vn/uBvqwk;

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: