Thay đổi hình thức tổ chức Hội nghị VC-NLĐ năm 2021 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thay đổi hình thức tổ chức Hội nghị VC-NLĐ năm 2021 (18/01/2022)

​Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị VC-NLĐ năm 2021, Nhà trường đã ban hành Công văn số 19/DHN-TC-HC ngày 11/01/2022 . Tuy nhiên, do diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng phức tạp tại Hà Nội, Ban Giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn Nhà trường quyết định thay đổi hình thức dự họp, tổ chức kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến, cụ thể theo Thông báo 37/TB-DHN 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: