Kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên, thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2021 và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên, thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2021 và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 (13/01/2022)

​​Thực hiện các quy định của Nhà nước, ngày 12/01/2022 Hội đồng xét nâng bậc lương Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp, kết quả cụ thể theo Thông báo số 30/TB-DHN 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: