Tổ chức Hội nghị VC, NLĐ năm 2021 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Tổ chức Hội nghị VC, NLĐ năm 2021 (11/01/2022)

​​Sau khi thống nhất về nội dung, kế hoạch Nhà trường thông báo về Hội nghị viên chức, người lao động của Trường theo CV số 19/DHN-TC-HC

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: