05DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2022 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

05DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2022 (11/01/2022)

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2022, Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng, cụ thể theo CV số 05/DHN-SĐH.
 -Dược sĩ chính (hạng II): http://bit.ly/2FjRkPW
- Dược sĩ (hạng III): https://bit.ly/39yRZLw

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: