Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2022 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2022 (07/01/2022)

​Thực hiện Kế hoạch tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2022, Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng cụ thể theo Công văn số 05/DHN-SĐH 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: