Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022 (16/12/2021)

Thực hiện Thông báo số 1289/TB-BGDĐT ngày 09/12/2021 của Bộ GD&ĐT về việc tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022, Nhà trường thông báo tới viên chức, học viên, sinh viên nếu có nhu cầu dự tuyển, nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Thông báo này.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: