Triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc trong phòng chống dịch COVID-19 (từ ngày 13-12-2021) - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc trong phòng chống dịch COVID-19 (từ ngày 13-12-2021) (14/12/2021)

​Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai các biện pháp cấp bách mới, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới toàn thể VC-NLĐ, HVSV và các đơn vị trong Trường xem Thông báo số 673/TB-DHN

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: