Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học (24/11/2021)

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo ngành Dược học, trình độ Đại học

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: