Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp II - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp II (24/11/2021)

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp II

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: