Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I (24/11/2021)

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: