Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 07 Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 07 Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (24/11/2021)

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Chuẩn đầu ra 07 Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: