Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 06 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 06 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ (24/11/2021)

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Chuẩn đầu ra 06 Chương trình đào tạo, trình độ Thạc sĩ

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: