Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 (10/09/2021)

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường sau 3 đợt giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành phố theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 và Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021. Ngày 03/9/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tiếp tục ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Trường Đại học Dược Hà Nội gửi thông báo tới toàn thể VC-NLĐ, HVSV và các đơn vị trong Trường

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: