Thông báo về việc nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2-9-2021 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2-9-2021 (26/08/2021)

​​Để kỷ niệm lần thứ 76 Quốc khánh 2/9 được trang trọng, vui tươi và đảm bảo an toàn trong bối cảnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, Ban Giám hiệu đề nghị bộ môn, phòng, ban, viện, trung tâm, trạm thuộc, trực thuộc Trường thực hiện tốt các điểm quy định sau: Theo file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: