Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2020 (03/07/2020)

​Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 515/TB-BGDĐT ngày 30/6/2020 về việc Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2020​

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: