Dự trù mua sắm vật tư tiêu hao, vật rẻ tiền mau hỏng năm học 2020-2021 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Dự trù mua sắm vật tư tiêu hao, vật rẻ tiền mau hỏng năm học 2020-2021 (22/05/2020)

​​Để phục vụ công tác đào tạo và NCKH năm học 2020-2021 của Trường, Phòng Vật tư & Trang thiết bị gửi tới các Bộ môn trong Trường mẫu dự trù mua sắm vật tư tiêu hao, vật rẻ tiền mau hỏng năm học 2020-2021