Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học (22/05/2020)

​Ngày 22/5/2020 Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành quyết định số 1286/QĐ-BGDĐT cho phép Trường ĐH Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học, mã số 7720203. 


Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: