Thực hiện hoạt động giảng dạy học tập để phòng chống dịch bệnh Covid- 19 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thực hiện hoạt động giảng dạy học tập để phòng chống dịch bệnh Covid- 19 (27/03/2020)

​Trường Đại học Dược Hà Nội yêu cầu thực hiện theo Công văn 173/DHN-HCTH

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: