Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương ( 10/3 âm lịch ) năm 2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương ( 10/3 âm lịch ) năm 2020 (27/03/2020)

​Để kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 năm Canh Tý ( 02/4/2020 ) được vui vẻ an toàn, Nhà trường đề nghị toàn trường thực hiện theo Thông báo 132/TB-DHN

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: