Đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng về y dược nha khoa tại Pakistan - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng về y dược nha khoa tại Pakistan (15/10/2018)

1188 (6124 BYT-QT) Đăng ký tham gia các khóa BD về y dược nha khoa tại Pakistan.pdf1188 (6124 BYT-QT) Đăng ký tham gia các khóa BD về y dược nha khoa tại Pakistan.pdf

Thông báo về việc đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng về y dược, nha khoa tại Pakistan. Bộ Y tế có Công văn số 6124/ BYT-QT ngày 15/10/2018 về việc đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng về y dược, nha khoa tại Pakistan. (Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: