Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (11/10/2018)

Thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
 (chi tiết xem file đính kèm).

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: