Thông báo học bổng Trung Quốc - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo học bổng Trung Quốc (08/10/2018)

​Bộ Y tế có Công văn số 5727/ BYT-TCCB ngày 27/9/2018 về việc Thông báo học bổng đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm).

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: