Thông báo Văn phòng 165 tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật năm 2019 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo Văn phòng 165 tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật năm 2019 (06/08/2018)

​     Thông báo Văn phòng 165 tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019. Bộ Y tế có thông báo tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019 của Văn phòng 165.
    Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 20/8/2018 (Thông tin chi tiết xem file đính

Phòng TCCB

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: