Đăng ký tham gia khóa ThS tại viện Chulabhom, Thái Lan - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Đăng ký tham gia khóa ThS tại viện Chulabhom, Thái Lan (30/07/2018)

​     Bộ Y tế có thông báo về học bổng Thạc sĩ toàn phần của Viện Đào tạo sau đại học Chulabhorn, Thái Lan. Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31/11/2018.
    (Thông tin chi tiết xem file đính kèm).

Phòng TCCB

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: