Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (30/07/2018)

​     Học viện Quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh  nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)  Thời gian học dự kiến: từ ngày 21/8/2018.
    (Thông tin chi tiết xem file đính kèm).

Phòng TCCB

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: