Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng 02 chuyên đề "Sử dụng thuốc cho đối tượng đặc biệt" và "Tương tác và tương kỵ trong sử dụng thuốc" từ ngày 24/7-27/7/2018 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng 02 chuyên đề "Sử dụng thuốc cho đối tượng đặc biệt" và "Tương tác và tương kỵ trong sử dụng thuốc" từ ngày 24/7-27/7/2018 (10/07/2018)

    Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng  02 chuyên đề "Sử dụng thuốc cho đối tượng đặc biệt" và "Tương tác và tương kỵ trong sử dụng thuốc" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.

     - Thời gian: (4 ngày) từ 24/7 - 27/7/2018. 

     - Địa điểm: Giảng đường 12 - Trường Đại học Dược Hà Nội

 

     Chi tiết xem file đính kèm 

Phòng Sau đại học

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: