Thông báo tham gia giải thưởng Kova lần thứ 16 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tham gia giải thưởng Kova lần thứ 16 (23/05/2018)

​     Ủy ban giải thưởng Kova được thành lập năm 2002 nhằm khuyến khích, vinh danh các nhân tố tiêu biểu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.  Tháng 8/2018, Ủy ban giải thưởng Kova lần thứ 16 tổ chức họp và xét duyệt. Tháng 11/2018 thông báo kết quả và trao giải.
     Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị đủ điều kiện làm hồ sơ tham gia Giải thưởng ở các hạng mục. 
     Chi tiết xem file đính kèm.

Phòng Quản lý khoa học

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: