Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Đánh giá sử dụng thuốc" từ ngày 31/5-01/6/2018 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Đánh giá sử dụng thuốc" từ ngày 31/5-01/6/2018 (22/05/2018)

​      Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Đánh giá sử dụng thuốc" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
     - Thời gian từ 31/5 - 01/6/2018. 
     - Địa điểm: Giảng đường 12 - Trường Đại học Dược Hà Nội

       Chi tiết xem file đính kèm: 

Phòng Sau đại học

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: