Quyết định số: 62 /QĐ-SXD, ngày 30 tháng 3 năm 2011 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định số: 62 /QĐ-SXD, ngày 30 tháng 3 năm 2011 (31/03/2011)

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1500 Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở II thuộc Khu liên hợp đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ số 1 - Tỉnh Bắc Ninh.

File đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: