Thông báo tổ chức thi vớt một số học phần chưa tích lũy cho sinh viên năm cuối - Thông báo đào tạo Đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tổ chức thi vớt một số học phần chưa tích lũy cho sinh viên năm cuối (21/02/2017)

C​hi tiết xem trong file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: