Quyết định Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ II năm học 2016-2017 - Thông báo đào tạo Đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ II năm học 2016-2017 (16/02/2017)

​​Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký Quyết định số 78/QĐ-DHN về việc miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ II năm học 2016-2017.
Chi tiết nội dung xem trong file đính kèm.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: