Thông báo về một số yêu cầu khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp - Thông báo đào tạo Đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về một số yêu cầu khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp (16/01/2017)

Nhà trường thông báo về một số yêu cầu khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2017. Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm

​​18 TB-DHN Một số yêu cầu khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp.pdf18 TB-DHN Một số yêu cầu khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: