Thông báo thi tốt nghiệp cho sinh viên đại học năm học 2016-2017 - Thông báo đào tạo Đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo thi tốt nghiệp cho sinh viên đại học năm học 2016-2017 (06/01/2017)

Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký thông báo số 06/TB-DHN về việc thi tốt nghiệp cho sinh viên chính quy khóa 67, sinh viên văn bằng hai khóa 9 và sinh viên liên thông khóa 48 năm 2017.​
Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: