Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 - Lần 2 - Thông báo đào tạo Đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 - Lần 2 (05/01/2017)

Chi tiết xem trong file​ đính kèm.​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: