Quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy ngành dược - Thông báo đào tạo Đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy ngành dược (04/01/2017)

​Ngày 04 tháng 01 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký quyết định số 02/QĐ-DHN công nhận tốt nghiệp cho 27 sinh viên cao đẳng chính quy.
Chi tiết quyết định và danh sách tốt nghiệp xin xem trong file đính kèm.
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: