Quyết định Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ I năm học 2016-2017 - Thông báo đào tạo Đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ I năm học 2016-2017 (22/12/2016)

​Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội đã ký Quyết định số 1188/QĐ-DHN về việc miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ I năm học 2016-2017.
Chi tiết nội dung xem trong file đính kèm.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: