Chương trình Đào tạo của Trường Đại học Dược Hà Nội - Mô hình và chương trình đào tạo - Cổng thông tin Đại Học Dược

Chương trình Đào tạo của Trường Đại học Dược Hà Nội (29/03/2010)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐA KHOA)

TT

Tên học phần

ĐV

HT

HK1

HK2

HK3

HK4

HK5

HK6

HK7

HK8

HK9

HK10

1.       

Hoá đại cương vô cơ 1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       

Vật lý đại cương 1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       

Ngoại ngữ 1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       

Tin học

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.       

Giáo dục thể chất 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.       

Toán cao cấp

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       

Sinh học

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.       

Toán xác suất thống kê

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   

Vật lý đại cương 2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   

Hoá đại cương vô cơ 2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.   

Ngoại ngữ 2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.   

Giáo dục thể chất 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.   

Hoá hữu cơ 1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.   

Ngoại ngữ  3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.   

Hoá phân tích 1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Thực vật dược

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   

Giáo dục quốc phòng 1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.   

Giáo dục thể chất 3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.   

Hoá hữu cơ 2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.   

Hoá phân tích 2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.   

Giải phẫu sinh lý

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.   

Ngoại ngữ 4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.   

Hoá lý dược

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.   

Hoá sinh 1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.   

Ký sinh trùng

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.   

Vi sinh

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.   

Dược liệu 1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.   

Hoá dược 1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.   

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.   

Bệnh học cơ sở

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.   

Dược lý 1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.   

Dược liệu 2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.   

Hoá sinh 2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.   

Hoá dược 2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.   

Môi trường

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.   

Độc chất

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.   

Kinh tế dược

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.   

Dược lý 2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.   

Bào chế 1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.   

Y Dược học cổ truyền

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.   

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.   

Bào chế 2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.   

Pháp chế dược

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.   

Dược dịch tễ học

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.   

Kiểm nghiệm DP

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.   

Dược lâm sàng

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.   

LT Công nghệ SX DP

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.   

TH Công nghệ SX DP

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.   

Chuyên đề tự chọn

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.   

Tâm lý và đạo đức YDH

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.   

Dược XH

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.   

Thực tế

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.   

Y Dược học quân sự

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.   

Thi tốt nghiệp

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG  (4 NĂM)

T

Tên học phần

ĐV

HT

HK1

HK2

HK3

HK4

HK5

HK6

HK7

HK8

1.        

Toán cao cấp

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        

Hoá đại cương vô cơ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        

Vật lý đại cương

6

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        

Ngoại ngữ 1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5.        

Sinh học đại cương

3

 

 

 

 

 

 

 

 

6.        

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

7.        

Toán xác suất thống kê

3

 

 

 

 

 

 

 

 

8.        

Ngoại ngữ 2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

9.        

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    

Tin học

4

 

 

 

 

 

 

 

 

11.    

Hoá hữu cơ 1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

12.    

Thực vật dược

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13.    

Ngoại ngữ 3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

14.    

Hoá phân tích 1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    

Giải phẫu sinh lý

5

 

 

 

 

 

 

 

 

16.    

Hoá lý dược

4

 

 

 

 

 

 

 

 

17.    

Hoá hữu cơ  2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

18.    

Hoá phân tích 2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    

Ký sinh 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

20.    

Vi sinh

4

 

 

 

 

 

 

 

 

21.    

Hoá sinh 1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

22.    

Dược lý 1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

23.    

Bệnh học

5

 

 

 

 

 

 

 

 

24.    

Dược lý 2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

25.    

Hoá sinh  2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

26.    

LT Dược liệu

4

 

 

 

 

 

 

 

 

27.    

TT Dược liệu

2

 

 

 

 

 

 

 

 

28.    

LT Hoá dược  1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

29.    

Pháp chế dược

2

 

 

 

 

 

 

 

 

30.    

Dược xã hội học

2

 

 

 

 

 

 

 

 

31.    

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

32.    

LT Hoá dược  2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

33.    

TT Hoá dược 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

34.    

Dược dịch tễ học

2

 

 

 

 

 

 

 

 

35.    

Kinh tế dược

4

 

 

 

 

 

 

 

 

36.    

Tư  ttưởng  Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

 

 

 

 

37.    

LT Bào chế 1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

38.    

Ngoại ngữ 4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

39.    

Y Dược học cổ truyền

5

 

 

 

 

 

 

 

 

40.    

LT Bào chế  2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    

TT Bào chế 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

42.    

Dược lâm sàng

6

 

 

 

 

 

 

 

 

43.    

Kiểm nghiệm DP

4

 

 

 

 

 

 

 

 

44.    

Độc chất

2

 

 

 

 

 

 

 

 

45.    

Môi trường

2

 

 

 

 

 

 

 

 

46.    

LT Công nghệ SXDP

3

 

 

 

 

 

 

 

 

47.    

TH Công nghệ SXDP

4

 

 

 

 

 

 

 

 

48.    

Chuyên đề Bào chế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

49.    

Chuyên đề GMP

1

 

 

 

 

 

 

 

 

50.    

Thi tốt nghiệp

10

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. Thạc sỹ:

Gồm 6 chuyên ngành:

Công nghệ dược phẩm và bào chế                    (60.73.01)

Dược lý và dược lâm sàng                                (60.73.05)

Dược liệu - dược cổ truyền                               (60.73.10)

Kiểm nghiệm thuốc và độc chất                         (60.73.15)

Tổ chức quản lý dược                                       (60.73.20)

Hóa sinh dược                                                  (60.73.25)

- Đối tượng đào tạo:

1. Dược sỹ đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm; Dược sỹ tốt nghiệp hạng khá trở lên được thi ngay, các trường hợp có bằng tốt nghiệp hạng giỏi, xuất sắc được xét tuyển thẳng theo quy định.

2. Người  có  bằng  Dược sỹ chuyên khoa I được chuyển đổi sang thạc sĩ dược học.

- Hình thức đào tạo:

1. Tập trung: thời gian 02 năm

2. Chuyển đổi từ Dược sỹ chuyên khoa I: hoàn thành các môn học còn thiếu theo chương trình cao học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

2. Tiến sĩ:

Gồm 8 chuyên ngành:

Bào chế                                                            (62.73.01.05)

Công nghệ dược phẩm                                      (62.73.01.01)

Dược liệu – Dược học cổ truyền                       (62.73.10.01)

Dược lâm sàng                                                 (62.73.05.05)

Kiểm nghiệm thuốc                                           (62.73.15.01)

Tổ chức quản lý dược                                       (62.73.20.01)

Hóa sinh dược                                                  (62.73.25.10)

Hóa dược                                                         (62.73.01.10)

- Đối tượng đào tạo:

1. Dược sỹ tốt nghiệp loại khá trở lên và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

2. Thạc sĩ dược học (tốt nghiệp thạc sĩ hạng xuất sắc được xét chuyển tiếp theo quy định).

- Hình thức đào tạo:

1. Tập trung: 4 năm (đối với người có bằng Dược sỹ), 2-3 năm (đối với người có bằng Thạc sỹ);

2. Không tập trung: 5 năm (đối với người có bằng Dược sỹ), 3-4 năm (đối với người có bằng Thạc sỹ).

 ​

File đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: