Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2021 - Thông tin tuyển sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2021 (26/08/2021)

​      Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2021 (tổng điểm 3 môn thi/bài thi Toán học, Vật lý, Hóa học được làm tròn đến hai chữ số thập phân) đối với thí sinh (không thuộc đối tượng ưu tiên) ở khu vực 3 là: 
TT​​ ​Ngành​ ​Mã ngành ​Tổ hợp môn ​Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021
1​ ​Dược học ​7720201 ​A00 ​21,00
2​​ ​Hóa dược ​7720203 ​A00 ​21,00
        Trân trọng thông báo!​