Tra cứu kết quả xét tuyển đại học đợt I năm 2020 - Thông tin tuyển sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Tra cứu kết quả xét tuyển đại học đợt I năm 2020 (04/10/2020)

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển đại học năm 2020 theo địa chỉ:
http://kqmb.hust.edu.vn/​