Danh sách cộng điểm khuyến khích - Trường Đại học Dược Hà Nội - Thông tin tuyển sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Danh sách cộng điểm khuyến khích - Trường Đại học Dược Hà Nội (24/09/2020)

Chi tiết xem trong file đính kèm.

- Danh sách này chỉ gồm các thí sinh đăng ký xét tuyển trên tuyensinhdaihoc.hup.edu.vn, có chọn xét tuyển theo phương thức kết quả thi TN THPT 2020 và hồ sơ đạt điều kiện cộng điểm khuyến khích;
- Thí sinh kiểm tra lại thông tin họ tên, số CMND / CCCD, ngày sinh, điểm cộng theo ngành. Nếu có thắc mắc phải gửi email về địa chỉ tuyensinhdkh@hup.edu.vn trước 15 giờ 00 ngày 26/09/2020 để được trợ giúp. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp ngoài thời gian trên.     ​